Nouăsprezece inițieri și un dosar la Procuratură

Acesta este bilanțul ședinței de astăzi a Comisiei Naționale de Integritate, urmare examinării celor  40 de subiecte incluse în ordinea de zi.

Astfel, un singur dosar va fi transmis Procuraturii Generale pentru examinare prin prisma art. 3521 Cod penal. Actul de constatare se referă la încălcarea regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății de către Vadim Popenco, ex-angajat al Ministerului Afacerilor Interne, care nu a declarat calitatea de administrator și fondator al întreprinderii sale individuale, un autoturism deținut prin comodat  și 5 conturi bancare.

Inițieri

Tot astăzi, au fost inițiate un șir de controale, majoritatea privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății, referitoare la:

 1. Leonid Belinschi, ex-director al consiliului de administraţie a ANRE;
 2. Eudochia Ştefîrţă, şef Direcţie învăţămînt, tineret şi sport al Consiliului Raional Orhei;
 3. Maria Lavric, şef Direcţie în cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat;
 4. Ana Revenco, director al Centrului pentru Combatere a Traficului de Persoane a MAI;
 5. Tatiana Popa, vicepreşedinte al Casei Naţionale de Asigurări Sociale;
 6. Alexei Sîci, vicepreşedinte al Casei Naţionale de Asigurări Sociale;
 7. Ion Sula, ministru al Agriculturii şi Industriei Alimentare;
 8. Viorel Moşneaga, vicedirector al Agenţiei Achiziţii Publice;
 9. Andrei Şeremet, vicepreşedinte al Camerei Înregistrării de Stat;
 10. Victor Cibotari, preşedinte al Camerei Înregistrării de Stat;
 11. Livii Baziuc, comandant al Brigăzii de Patrulare din cadrul INP a IGP a MAI;
 12. Mihai Borş, șef al Direcţiei Situaţii Excepţionale Soroca;
 13. Lilia Culic, șef al IFS raionul Rîşcani;
 14. Valentina Gutium, șef al IFS raionul Ocniţa;
 15. Ion Chicu, șef al IP Călăraşi a IGP a MAI;
 16. Oleg Ganciu, șef adjunct al Direcţiei Situaţii Excepţionale Orhei;
 17. Irina Zelenscaia, șef al Direcției juridice a Comitetului executiv al UTA Găgăuzia;
 18. Ion Bețișor, primarul comunei Cuhnești, raionul Glodeni;
 19. Marin Ciobanu, primarul satului Tochile – Răducani, raionul Leova.