ANI continuă analiza cadrului legal în vederea eficientizării funcționalității acesteia

La 18 octombrie curent Autoritatea Națională de Integritate a organizat o ședință de lucru la care au fost invitați reprezentanții de la Bănca Națională a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare și de la Agenția de Stat pentru Protecția Intelectuală. Scopul acestei întruniri consta în clarificarea unor aspecte normative, ce țin de procesul completării Declarației de avere și interese personale (DAIP) de către subiecții declarării, prevăzută în legislația nouă.

 

În linii mari, atît reprezentanții Autorității, cît și specialiștii instituțiilor nominalizate, prezenți la ședința respective, au constatat unele situații de dublare a informației ce urmează a fi întrodusă de către declaranți în declarație.

 

Acțiunea respectivă se înscrie în inițiativa ANI de a analiza aprofundat noua bază legislativă, și anume legile nr.nr. 132, 133 și 134, intrate în vigoare la 01 august 2016, cu scopul de a asigura aspectul de corectitudine privind completarea declarației.

 

Recent, Autoritatea Naţională de Integritate a înaintat un șir de propuneri de modificare și completare a unor articole din pachetul de legi ANI, aprobate de Parlament la 17 iunie 2016.

 

 

19.10.2016                                      Serviciul informații și relații cu publicul al ANI