ANI reprezentată la lucrările unei reuniuni regionale anticorupție

          În decada a treia a lunii octombrie 2016 Autoritatea Națională de Integritate, reprezentată de dl Anatolie Donciu, președinte în exercițiu și dna Adela Griciuc, șefa direcției control interese personale, a fost parte la lucrările celei de-a 3-a Reuniuni regionale a organelor de control a averilor și conflictelor de interese din Europa de Sud-Est, organizată în orașul Sofia, Bulgaria.

          Acest for internațional a fost organizat de către Inițiativa Regională Anticorupție în cooperare cu Consiliul Regional de Cooperare și Comisia pentru prevenirea și verificarea conflictelor de interese din Bulgaria, cu suportul financiar acordat de Agenția pentru Dezvoltare din Austria. Evenimentul desfășurat la Sofia este parte a procesului continuu de consolidare a cooperării regionale organizate anterior – în 2015 la Zagreb, Croația și în martie 2016 la Tirana, Albania.

         La reuniunea de la Sofia un subiect aparte și extrem de important a vizat discutarea proiectului Instrumentului juridic regional privind schimbul de date între autoritățile de supraveghere din Europa de Sud-Est despre activele și conflictele de interese ale declaranților acestor țări. Instrumentul este destinat să se aplice sistemelor de declarare a averilor și a intereselor personale ale persoanelor care dețin funcții publice în scopul realizării de integritate, astfel cum se prevede la articolele 8 și 52 din Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva corupției (UNCAC).

          Evenimentul a reunit reprezentanți ai ministerelor de justiție și autorităților de control a averilor și conflictelor de interese din Albania, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Kosovo, Macedonia, Moldova, Muntenegru, Serbia și România.

           În finalul reuniunii, participanții de comun acord cu organizatorii au identificat următorii pași: avizarea de către țările-membre RAI a modificărilor constatate și enunțate în cadrul ședinței, lansarea procesului de negociere a Tratatului; antrenarea instituțiilor europene, finanțatorilor și societății civile în procesul de ratificare a Tratatului. Conturarea unui plan de măsuri concrete va fi posibilă în cadrul apropiatei reuniuni anuale a Steering Grupului RAI, iar despre data și locul desfășurării acesteia, țările membre vor fi anunțate în timpul apropiat.

       Cu ocazia prezenței la Sofia, reprezentanții ANI au efectuat o vizită de protocol la Comisia de prevenire și verificarea conflictelor de interese din Bulgaria. La întrevedere au participat membrii Comisiei, dl Nikolay Nokolov, președintele interimar și dna Katya Staneva.

       În cadrul discuțiilor au fost subliniate un șir de asemănări între cadrul legal și instituțional al Comisiei din Bulgaria și a celei din Republica Moldova (de până la reformare), printre care instituția organului colegial din 5 membri împuternicit în luarea deciziilor de constatare a prezenței sau lipsei conflictelor de interese sau incompatibilităților.

       A fost apreciat efectul sancțiunilor aplicate de Comisia de profil din Bulgaria (sancțiunile depășesc de zeci de ori cele reglementate în Moldova, începînd cu 1500 euro pentru nedeclarare, până la 5000 euro pentru acțiuni repetate, și ajungând la 10000 euro pentru conflicte de interese legate de achiziții publice din resursele fondurilor europene, aceasta fiind urmată de cerința de a fi demiși din funcție, în timp ce salariul mediu lunar în sectorul public este de 400 euro).

       Anume aceste sancțiuni au condus la diminuarea considerabilă a numărului de cazuri de încălcare de către funcționarii bulgari a prevederilor  conflictelor de interese, nu și fără aportul ședințelor și întrunirilor de instruire realizate de angajații Comisiei.

       Datorită formatului deschis și neformal al vizitei, dl Nokolov nu s-a incomodat să expună și unele aspecte problematice din activitatea Comisie. Spre exemplu, din 2013 până în prezent, organul colegial și decizional al Comisiei a activat în număr de 3 persoane. Acest lucru a condus la creșterea numărului de decizii, care din lipsa cvorumului de voturi au rămas nefinisate, fapt despre care au fost informați și subiecții, și petiționarii.

       Nikolai Nikolov a mai menționat, că multe probleme ar putea fi rezolvate odată cu adoptarea noului cadru legal care presupune, în primul rînd, comasarea a 4 organe bulgărești de control – Comisia pentru prevenirea și verificarea conflictelor de interese, Comisia pentru confiscarea bunurilor obținute în mod ilegal, Centrul de Prevenire și Combatere a Corupției și Crimei Organizate (BORKOR) și subdiviziunea din cadrul Oficiului Național de Audit responsabilă de acceptare și verificare a declarațiilor de proprietate.

       În cadrul vizitei de către dl Donciu a fost lansată inițiativa de elaborare și semnare a unui Acord de colaborare instituțională bilaterală.

 

30.10.2016

 

Serviciului informare și relații cu publicul al ANI