Prezentare generală

logo-cniComisia Naţională de Integritate, prin importanţa obiectului de activitate consacrat, potrivit Legii nr.180 din 19.12.2011, reprezintă o instituţie antrenată activ în aplicarea standardelor de integritate, a bunelor practici la nivelul administraţiei publice, precum şi la descurajarea comportamentelor care generează corupţie în plan administrativ.
Prevederile aceleași legi, definesc Comisia Naţională de Integritate drept o autoritate publică autonomă şi independentă faţă de alte autorităţi publice, faţă de persoane fizice şi juridice, care îşi exercită atribuţiile ce îi sînt date în competenţă prin Legea nr.1264-XV din 19 iulie 2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi al proprietăţii persoanelor care deţin o funcţie de demnitate publică, judecătorilor,procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere şi prin Legea nr.16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese.
Reieșdin din acestea, Comisia are drept obiectiv implementarea mecanismului de verificare şi de control al declaraţiilor cu privire la venituri şi proprietate ale persoanelor care deţin o funcţie de demnitate publică, ale judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi ale unor persoane cu funcţie de conducere şi al declaraţiilor de interese personale, precum şi a mecanismului de soluţionare a conflictelor de interese, acţionînd conform principiilor legalităţii, imparţialităţii, independenţei, celerităţii, ale dreptului la apărare şi ale bunei administrări.