Constatările Comisiei Naționale de Integritate – 2016

document icon

Această secțiune face obiect al publicării constatările Comisiei Naționale de Integritate privind încălcarea regimului juridic al conflictului de interese în anul 2016

 

Erhan Petru, administrator adjunct al ÎS,, MoldATSA”
Act de constatare (21 ianuarie 2016)

Casian Galina, directorului gimnaziului Albinețul Vechi, r-nul Fălești
Act de constatare (11 februarie 2016)

Cigulea Vera, directorului gimnaziului din s. Rădeni, r-nul Călărași
Act de constatare (04 februarie 2016)

Caduc Svetlana, directorul Școlii Sportive Specializate de box din s. Grimăncăuți
Act de constatare (14 aprilie 2016)

Izvoreanu Larisa, director al Liceului Teoretic „Liviu Rebreanu”
Act de constatare (28 aprilie 2016)

Țurcan Ion, primar al s. Cuizăuca, r-nul Rezina
Act de constatare (01 aprilie 2016)

Grădinari Ghenadie, primar al com. Pietrosu, r-nul Fălești
Act de constatare (01 aprilie 2016)

Dumenco Evghenii, primar al or. Lipcani, r-nul Briceni
Act de constatare (02 aprilie 2016)

Oprea Mihail, directorul IMSP ,,Dispensarul Republican de Narcologie”
Act de constatare (14 aprilie 2016)

Gațcan Ștefan , director al IMSP ,,Institutul Mamei și Copilului”
Act de constatare (21 aprilie 2016)

Țîșevschi Anatolie, directorului Întreprinderii de Transport ,, Autocomtrans” SA
Act de constatare (05 mai 2016)

Goreacii Ruslan, primar al s. Clocușna r. Ocnița
Act de constatare (26 mai 2016)

Filipov Serghei, primar al or. Taraclia,
Act de constatare (02 iunie 2016)

Belitei Liviu, primar al comunei Bleșteni, raionul Edineț
Act de constatare (28 ianuarie 2016)

Roșca Ion, procuror în Procuratura sectorului Buiucani a mun. Chișinău
Act de constatare (28 aprilie 2016)

Carpov Ivan, arhitect-șef interimar al mun. Chișinău, șef interimar al Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare din cadrul Primăriei mun. Chișinău
Act de constatare (21 aprilie 2016)

Colun Vitalie, ex-primar al or. Orhei
Act de constatare (11 martie 2016)

Stoica Iurie, primar al sat. Chirileni, raionul Ungheni
Act de constatare (18 februarie 2016)

Botnaru Mircea, specialist pentru reglementarea regimului funciar în cadrul Primăriei com. Zăbriceni, r-l Edineț
Act de constatare (26 mai 2016)

Caracuian Gheorghe, ex-primar al or. Ialoveni
Act de constatare (31 martie 2016)

Colbas Andrei, șeful Inspectoratului de Poliție Vulcănești
Act de constatare (21 ianuarie 2016)

Gaivas Inna, director al instituției preșcolare nr.23 din mun.Bălți
Act de constatare (16 iunie 2016)

Andronic Petru, șef al Direcției Raionale pentru Siguranța Alimentelor Anenii Noi
Act de constatare (05 mai 2016)

Brașoveanu Vladimir, judecător în cadrul judecătoriei sec. Centru
Act de constatare (28 aprilie 2016)

Budurin Mihail, primarul sat. Trifești, r-l Rezina
Act de constatare (14 aprilie 2016)

Artene Sergiu, președintele raionului Călărași
Act de constatare (07 aprilie 2016)

Buga Iurie, primarul comunei Miclești, r-nul Criuleni
Act de constatare (19 mai 2016)

Bunescu Feodosia, primarul satului Băhrinești, r-nul Florești
Act de constatare (07 aprilie 2016)

Carțîn Valeriu, primar al satului Mașcăuți, r-nul Criuleni
Act de constatare (16 iunie 2016)

Darii Victor, viceprimarul orașului Drochia
Act de constatare (16 iunie 2016)

Gladun Sergiu, directorul Institutului Mamei și Copilului al Ministerului Sănătății
Act de constatare (02 iunie 2016)

Jereghi Sergiu, primarul satului Cojușna, r-nul Strășeni
Act de constatare (19 mai 2016)

Panainte Zinaida, primarul satului Negrești, r-nul Strășeni
Act de constatare (19 mai 2016)

Policinschi Grigore, Președintele raionului Dubăsari
Act de constatare (28 ianuarie 2016)

Popa Mihail, președintele raionului Strășeni
Act de constatare (31 martie 2016)

Porcescu Iurie, primar al com. Dumbrăvița, r-nul Sîngerei
Act de constatare (28 aprilie 2016)

Catan Valeriu, inspector-judecător în Inspecția judiciară pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii
Act de constatare (07 iulie 2016)

Nicolae Chendighilean, ex-președinte al raionului Basarabeasca
Act de constatare (07 aprilie 2016)

Victor Caraman, ex-șef al Biroului Vamal Bender
Act de constatare (07 iulie 2016)

Macovei Anatolie, șef al Direcției nr. 6 din cadrul Inspectoratului Național de Investigații al Inspectoratului General al Poliției
Act de constatare (21 iulie 2016)

Sturza Ion, ex vicepreședintele raionului Nisporeni
Act de constatare (23 iunie 2016)

Tarlev Petru, primar al satului Bașcalia, r-nul Basarabeasca
Act de constatare (28 iulie 2016)

Ciobanu Ludmila, directorului IMSP,, Centrul de Sănătate Soroca”
Act de constatare (28 iulie 2016)

Cuibari Constantin, primar al s. Musteața r-nul Fălești
Act de constatare (14 iulie 2016)

Priseajniuc Vladimir , primar al s. Șofrîncani, r-nul Edineț
Act de constatare (14 iulie 2016)

Ozun Vasile, primar al s. Bogzești, r-nul Telenești
Act de constatare (07 iulie 2016)

Vîrlan Radu , primar al s. Milești, r-nul Nisporeni
Act de constatare (02 iunie 2016)

 Iurcu Vitalie, ex-director SA ”Moldtelecom”
Act de constatare (29 octombrie 2015)

Sîrbu Ala,  ex-director SA ”Tutun CTC
Act de constatare (29 octombrie 2015)

Ciobanu Elena, director SA ”Aeroport Catering”
Act de constatare (10 decembrie 2015)

Deviza Victor, șeful Penitenciarului nr. 7 ,,Rusca”
Act de constatare (16 iulie 2016)

Ciobanu Ludmila, directorului IMSP,, Centrul de Sănătate Soroca”
Act de constatare (28 iulie 2016)

Cuibari Constantin, primarul s. Musteața r-nul Fălești
Act de constatare (14 iulie 2016)

Priseajniuc Vladimir, primar al s. Șofrîncani, r-nul Edineț
Act de constatare (14 iulie 2016)

Ozun Vasile, primarului s. Bogzești, r-nul Telenești
Act de constatare (07 iulie 2016)

Vîrlan Radu, primar al s. Milești, r-nul Nisporeni
Act de constatare (02 iulie 2016)

Raţa Vasile, primar al comunei Sipoteni, raionul Călăraşi
Act de constatare (02 iunie 2016)

Lisnic Svetlana, directoarea Grădiniţei de copii din sat. Rădeni, raionul Străşeni
Act de constatare (25 februarie 2016)

Maţco Serghei, ex-adjunct director general (ex-Administrator adjunct) al Î.S. „Aeroportul Internaţional Mărculeşti”
Act de constatare (11 martie 2016)

Mînăscurtă Ghenadie, adjunct director general (Administrator adjunct) al Î.S. „Aeroportul Internaţional Mărculeşti”
Act de constatare (11 martie 2016)

Nistreanu Ion, primarul comunei Bălăbăneşti, raionul Criuleni
Act de constatare (18 februarie 2016)

Raducan-Rusu Viorica, directorul IMSP „Centrul de Sănătate Chetrosu”, raionul Drochia
Act de constatare (03 martie 2016)

Ciobanu Sergiu, ex-director general al Î.S. „Aeroportul Internaţional Mărculeşti”
Act de constatare (11 martie 2016)