donciuAnatolie Donciu

Președinte al Comisiei Naționale de Integritate

(numit prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 226 din 25 octombrie 2012)

Data naşterii:05 iulie 1957

Locul naşteriicomuna Băcioi, municipiul Chişinău
Starea familială:căsătorit, 2 copii

Experienţa profesională

2012-prezent 
Președinte al Comisiei Naționale de Integritate

2010 – 2012

Prorector a Universităţii de Studii Europene din Moldova

2008 – 2010

Decan al Facultăţii de drept a Universităţii de Studii Europene din Moldova

2007 – 2008

Lector al Universităţii de Studii Europene din Moldova

2002 – 2007

Colaborator al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei

1999 – 2002

Procuror prim-adjunct al municipiului Chişinău

1996 – 1999

Procuror-adjunct al Procuraturii de circumscripţie Chişinău

1993 – 1996

Adjunct al Procurorului sectorului Botanica, municipiul Chişinău

1990 – 1993

Ajutor superior al procurorului raionului Sovietic, orașul Chişinău

1986 – 1990

Anchetator în Procuratura raionului Sovietic, or. Chişinău

1983 – 1986

Anchetator în Procuratutra raionului Călăraşi

1977 – 1979

Pictor al Filarmonicii de Stat şi Palatului Naţional “Octombrie”

1975 – 1977

Serviciul militar în Armata Sovietică

1974 – 1975

Laborant al Institutului de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Pomiculturii, Viticulturii şi Vinificaţiei

Studii

Academina naţională de drept din or. Harcov, Ucraina, specialitatea drept;

Universitatea de Studii Europene din Moldova, licenţiat în ştiinţe economice, specialitatea finanţe şi bănci;

Universitatea Tehnică din Moldova, doctor în ştiinţe economice;

Universitatea de Studii Europene din Moldova, masterat în ştiinţe politice, specializarea studii diplomatice.

Limbi vorbite

Română

Rusă

Engleză

Franceză

Publicaţii ştiinţifice

Autor şi cooautor a circa 30 articole ştiinţifice şi monografii.

Crima predicat în infracţiunile de spălare a banilor;

Fraudele economice şi unele aspecte ale procesului de combnatere a lor;

Progerese şi perspective în rprimarea corupţiei;

Prevenirea, investigarea şi sancţionarea actelor de corupţie, spălare a banilor şi finanţare a terorismului;

Prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului, – problemă importantă în procesul integraţionist.

Decorat cu: Ordinul “Credinţă patriei” clasa III

(Decrectul Preşedintelui RM din 04.06.2007, nr.1152-IV)