Ședințele Comisiei Naționale de Integritate sunt publice

DSC_0114Conform prevederilor Legii nr.180 din 19.12.2011 cu privire la Comisia Națională de Integritate, Comisia îşi desfăşoară activitatea în şedinţe ordinare, convocate saptămînal, sau, după caz, în şedinţe extraordinare, convocate din iniţiativa preşedintelui Comisiei sau a cel puţin 2 membri ai acesteia. Şedinţele Comisiei sînt deliberative cu prezenţa a cel puţin 3 membri, ele se desfăşoară în limba de stat şi sînt publice. Preşedintele Comisiei poate dispune desfăşurarea şedinţelor închise în cazul cînd acest lucru este necesar pentru păstrarea secretului de stat, comercial sau a altui secret protejat prin lege.

De regulă, ședințele ordinare ale Comisiei Naționale de Integritate au loc în fiecare zi de joi, la ora 10:00. Agenda subiectelor discutate în cadrul acestora se plasează pe pagina web cu o zi înainte de ședință.