Agenda ședintei CNI din 28 iulie 2016

 

 Proiect

Agenda de lucru

a şedinţei Comisiei Naţionale de Integritate

(28 iulie  2016, ora 10.00)

Iniţiere controale

 

 1. Examinarea cazului privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor şi proprietăţii pentru anul 2015 admisă de către dl Morari Alexandru, șef al Secției resurse umane în cadrul Inspectoratului de poliție Botanica.

  

 1. Examinarea cazului privind eventuale încălcări ale regimului juridic al conflictului de interese și regimului juridic al incompatibilităților de către dl Plămădeală Iacob, specialist principal al Agenției Achiziții Publice Anenii Noi.

 

 1. Examinarea cazului privind eventuala încălcare a regimului juridic al conflictului de interese de către dl Ozun Vasile, primarul s. Bogzești, r-nul Telenești.
 1. Examinarea cazului privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2015 de către dna Bețișor Adriana, procuror în cadrul Procuraturii Anticorupție.

                                                     

 1. Examinarea cazului privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pe anul 2015 de către dl Gherasim Dumitru, președinte al Judecătoriei Bălți.

 

 1. Examinarea cazului privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pe anul 2015 de către dl Șaptefraț Ștefan, șef-adjunct al Procuraturii Anticorupție.

 

 1. Examinarea cazului privind eventuala încălcare a regimului juridic al conflictului de interese de către dl Severin-Barac Dinu, inginer cadastral în Aparatul Primăriei c. Trușeni, mun. Chișinău.

 

 

Rezultate controale

                                                                                                                                

 1. Examinarea rezultatelor controlului privind eventuala încălcare a regimului juridic al incompatibilităţii admisă de către dl Guznac Valentin, secretar general adjunct al Guvernului.

 

 1. Examinarea rezultatelor controlului privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor şi proprietăţii pentru anul 2015 admisă de către dna Cobzac Elena, judecător al Curţii de Apel Chişinău.

 

 1. Examinarea rezultatelor controlului privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor şi proprietăţii pentru anul 2015 admisă de către dl Clim Eugeniu, judecător al Curţii de Apel Chişinău.
 1. Examinarea rezultatelor controlului privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor şi proprietăţii pentru anul 2015 admisă de către dl Vasilcov Rodelia, viceprimar al or. Edineţ.

 

 1. Examinarea rezultatelor controlului privind eventuala încălcare a regimului juridic al incompatibilităţii admisă de către dl Vasilcov Rodelia, viceprimar al or. Edineţ.

 

 1. Examinarea rezultatelor controlului privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor şi proprietăţii pentru anul 2014 admisă de către dl Nastas Serghei, director general al ÎS „Poşta Moldovei”.

 

 1. Examinarea rezultatelor controlului privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2015 de către dl Macovei Anatolie, șef al Direcției nr. 6 din cadrul Inspectoratului Național de Investigații al Inspectoratului General al Poliției.

 

 1. Examinarea rezultatelor controlului privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2015 de către dl Tarlev Petru, primar al satului Bașcalia, r-nul Basarabeasca.

 

 1. Examinarea rezultatelor controlului privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării intereselor personale pentru anul 2015 de către dl Tarlev Petru, primar al satului Bașcalia, r-nul Basarabeasca.

 

 1. Examinarea rezultatelor controlului privind eventuala încălcare a regimului juridic al incompatibilităților de către dl Tarlev Petru, primar al satului Bașcalia, r-nul Basarabeasca.

 

 1. Examinarea rezultatelor controlului privind eventuala încălcare a regimului juridic al conflictului de interese de către dl Chirița Dan, ex-directorul Serviciului Tehnologii Informaționale al Ministerului Afacerilor Interne.

 

 1. Examinarea rezultatelor controlului privind eventuala încălcare a regimului juridic al incompatibilităților de către dl Deliraico Victor, specialist principal al Direcției Agricultura și Alimentație în CR Anenii Noi.

 

 1. Examinarea rezultatelor controlului privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2015 de către dna Rusu Larisa, șef al Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Briceni.

 

 1. Examinarea rezultatelor controlului privind eventuala încălcare a regimului juridic al incompatibilităților de către dna Rusu Larisa, șef al Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Briceni.
 1. Examinarea rezultatelor controlului privind eventuala încălcare a regimului juridic al conflictului de interese de către dna Ciobanu Ludmila, director IMSP Centrul de Sănătate Soroca.

 

 Examinare sesizări

 

 1. Examinarea sesizării cu privire la activitatea dlui Duca Nicolae, consilier al ministrului Justiției (petiția dlui Busuioc Dumitru, consilier în Consiliul comunal Grătiești, mun. Chișinău, din 13.07.2016).

 

 1. Examinarea sesizării cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic al incompatibilităților de către primarii Pițeni Vasilii și Morari Valeriu (sesizarea CEC din 22.07.2016).

 

 

Diverse

 

 1. Examinarea demersului prin care se solicită opinia CNI cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic al incompatibilităților și al conflictului de interese (demersul dlui Vladimir Șarban, consilier al Președintelui Republicii Moldova, din 11.07.2016)