Priorități strategice ale societăţii civile în domeniul anticorupție

La 13 decembrie 2016 și-a desfășurate lucrările Conferința anticorupție ”Priorități strategice ale societăţii civile în domeniul anticorupție”, în cadrul căreia organizații non-guvernamentale și-au propus să convină asupra propunerilor cheie de intervenție în domeniul anticorupție, identificate în comun cu reprezentanții societății civile, reprezentanților asociațiilor de afaceri, studenți și profesori. Propunerile înaintate țin de competarea conținutului proiectului Strategiei Naționale Anticorupție 2017-2020, document strategic elaborate de către Centrul Național Anticorupție. Inițiativa ONG-urilor societăţii civile vizează în special șase domenii prioritare: lupta cu corupția la nivel înalt, acțiuni anticorupție în sectorul justiției, asigurarea transparenței, combaterea controlului politic, combaterea corupției în activitatea mediului de afaceri și combaterea corupției în educație.

Conferința anticorupție este organizată în cadrul proiectului „Consolidarea Societății Civile în Lupta cu Corupția”, finanţat de Guvernul Germaniei şi implementat de Institutul de Politici Europene de la Berlin, în colaborare cu Institutul pentru Politici şi Reforme Europene (IPRE).

Potrivit agendei evenimentului, PANEL I, întitulat – Prezentarea priorităților strategice anticorupție ale societății civile, ce ține de conținutul Apelului Public al societăţii civile și la tema combaterrii corupiei în Republica Moldova în ansamblu, s-au expus reprezentanții organizațiilor non-guvernamentale anticorupție, cum ar fi: dl Iulian RUSU, Moderator Politici Justiție și Anticorupție, IPRE Dl Iulian GROZA, Director Executiv, IPRE Dezbateri deschise: Dl Sorin MEREACRE, Preşedinte al Fundaţiei Est-Europene Dna Tatiana BUSUNCIAN, Alianța Anticorupție alți vorbitori, precum și Dl Pawel WOJTUNIK, Înalt Consilier al UE pe lângă Prim-ministru în domeniul anticorupției.

Sesiunea a doua cu genericul – Propuneri de combaterea corupţiei în Sectorul Privat și Educație, conducători de diferit rang din cadrul judecătorilor, procurorilor, poliției, ai altor instituţii de stat. În cadrul acestei sesiuni a avut un discurs amplu și dl Victor Strătilă, vice-președinte în exercițiu al ANI.

Vice-președintele ANI, dl Victor Strătilă s-a referit la procesul de resetare a instituţiei, din CNI în ANI și impedimentele ce persist în realizarea acestui proces deosebit de anevoios, referindu-se și la aspecte importante ce au fost inserate în pachetul de legi de Integritate, aprobat de Parlament la 17 iunie 2016 și ce include cele trei legi ce reglementează acivitatea ANI începînd cu 01.08.2016.

La finalul evenimentului, în cadrul unei conferințe de presă s-a declarant despre promovarea Apelului Public, convenit împreună cu celelalte organizații semnatare, 14 la număr.

13.12.2016
Serviciul informare și relații cu publicul al ANI