La ședința din 16.01.2017 Consiliul de Integritate va pune în discuție următoarele aspecte

Membrii Consiliului de Integritate al Autorității Naționale de Integritae se vor întruni în ședință de lucru la 16 ianuarie 2017, la sediul ANI din strada Alecu Russo nr. 1 din capital.

Mai jos este expus proiectul Agendei ședinței, ce include 5 aspecte instituționale, inclusiv două regulamente și două planuri de activitate.

După cum a fost decis la prima ședință a CI, ședința din 16 ianuarie v-a fi prezidată de dna Victoria IFTODI. Sunt invitați și reprezentanții mass-media.

Proiect
AGENDA ŞEDINŢEI
CONSILIULUI DE INTEGRITATE
din 16 ianuarie 2017, ora 14.00

1. Cu privire la Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de Integritate

2. Cu privire la Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru suplinirea funcţiilor de preşedinte şi vicepreşedinte ai Autorităţii Naţionale de Integritate

3. Cu privire la Planul de acţiuni privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru suplinirea funcţiilor de preşedinte şi vicepreşedinte ai Autorităţii Naţionale de Integritate

4. Cu privire la Planul de acţiuni al Consiliului de Integritate

5. Diverse: măsuri organizatorice pentru următoarea şedinţă

12.01.2017 Serviciul informare și relații cu publicul al ANI