Consiliul de Integritate va organiza dezbateri publice pe marginea regulamentului de selectare a conducerii ANI

Consiliul de Integritate ANI s-a întrunit în prima şedinţă deliberativă, prezidată de membra Consiliului Victoria Iftodi. În cadrul şedinţei s-au discutat proiectul Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Consiliului şi proiectul Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru suplinirea funcţiilor de preşedinte şi vicepreşedinte ai Autorităţii Naţionale de Integritate, planul de acţiuni privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru conducerea Autorităţii Naţionale de Integritate şi planul de acţiuni al Consiliului de Integritate pentru primul trimestru al anului 2017.

Membrii Consiliului de Integritate au decis să plaseze pe site-ul ANI pentru dezbateri publice, joi, 19 ianuarie, proiectul Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru suplinirea funcţiilor de preşedinte şi vicepreşedinte ai Autorităţii Naţionale de Integritate. De asemenea, membrii Consiliului Sergiu Ostaf, Dumitru Ţira şi Viorel Rusu au fost desemnaţi în grupul de lucru pentru elaborarea tematicii şi subiectelor pentru probele de concurs.

Planul de acţiuni al Consiliului de Integritate pentru primul trimestru al anului 2017 include trei priorităţi: desfăşurarea concursului pentru conducerea executivă a Autorităţii Naţionale de Integritate, aprobarea rapoartelor şi strategiilor anuale ale Autorităţii şi iniţierea discuţiilor cu partenerii de dezvoltare pentru acumularea experienţei din cadrul unor instituţii similare.

Proiectul Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de Integritate urmează a fi discutat în una din următoarele şedinţe. Consiliul a decis să se întrunească în şedinţe săptămânale. Următoare şedinţă a Consiliului de Integritate va avea loc pe 23 ianuarie şi va fi prezidată de membra Consiliului Tatiana Paşcovschi.

Consiliul de Integritate a avut şedinţa de convocare pe 30 decembrie 2016.

16 ianuarie 2017