Proiectul Regulamentului de selectare a conducerii ANI publicat pentru discuții publice

Consiliul de Integritate propune pentru discuții publice Proiectul Regulamentului de organizare şi desfășurare a concursului pentru suplinirea funcțiilor de președinte şi vicepreședinte ai Autorității Naționale de Integritate.

În conformitate cu proiectul Regulamentului, membrii Consiliul de Integritate urmează să anunțe dacă nu se află în conflict de interese specific procedurii de organizare şi desfășurare a concursului cu participanții la concurs.

Proiectul propus pentru discuții publice spune că, după ce depun dosarul ce va conține obligatoriu un program cu prioritățile pentru ANI, viitorii candidați pentru funcțiile de conducere ai ANI urmează să susțină trei probe de concurs: proba scrisă, proba de interviu și testul de poligraf. De asemenea, aceștia vor depune Declarația de avere și interese personale și acordul pentru verificarea acesteia, dar și o Declarație de integritate.
Regulamentul integral poate fi citit aici – regulament-privind-desfasurarea-concursului-19-01-2017.

Persoanele interesate pot trimite sesizările, observațiile, punctele de vedere la adresa de email: info@ani.md până la data la 26 ianuarie 2017, ora 17.00.

Proiect

AGENDA ŞEDINŢEI
CONSILIULUI DE INTEGRITATE

din 23 ianuarie 2017, ora 14.00

1. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru suplinirea funcţiilor de preşedinte şi vicepreşedinte ai Autorităţii Naţionale de Integritate
2. Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru suplinirea funcţiilor de preşedinte şi vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale de Integritate
3. Cu privire la aprobarea tematicii concursului, subiectelor pentru proba scrisă şi grila de evaluare a probei scrise
4. Cu privire la aprobarea textului anunţului privind concursul pentru suplinirea funcţiilor de preşedinte şi vicepreşedinte ai Autorităţii Naţionale de Integritate
5. Cu privire la aprobarea textului apelului către societatea civilă în vederea pregătirii întrebărilor pentru interviu din partea acesteia către candidaţii la funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinte ai Autorităţii Naţionale de Integritate
6. Constituirea grupului de lucru în vederea elaborării Planului Consiliului de Integritate pentru trimestrul I al anului 2017
7. Diverse