Cadrul normativ internaţional

  • Convenția Națiunilor Unite împotriva corupției   adoptată la New York la 31 octombrie 2003; semnată la Merida, Mexic, la 9 decembrie 2003 descarcă
  • Ghidul OECD pentru rezolvarea conflictului de interese în administrația publică descarcă
  • Consiliul Europei Convenția penală cu privire la corupție  Strasbourg, 27.01.1999; Seria Tratatelor Europene STE N 173 descarcă
  • Consiliul Europei Comitetul Miniștrilor Rezoluția (97) 24 avînd ca obiectiv cele douăzeci de principii directorii pentru lupta împotriva corupției  adoptată de către Comitetul Miniștrilor la 6 noiembrie 1997, cu ocazia celei de-a 101 sale sesiuni  descarcă
  • Consiliul Europei Comitetul de Miniștri Rezoluția (99) 5, fondarea „Grupului de State Contra Corupției-GRECO” adoptată la 1 mai 1999 descarcă
  • Consiliul Europei Comitetul Miniștrilor Recomandarea REC (2000) 10 privind codurile de conduită pentru agenții publici descarcă
  • Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului din 26 octombrie 2005  descarcă